Analiza potencjalnej skuteczności działań w stosunku do dłużnika jest darmowa

 BEZPŁATNA  WSTĘPNA ANALIZA SPRAWY I DŁUŻNIKA

Wykonujemy dla naszych klientów  BEZPŁATNĄ analizę sprawy oraz wstępną weryfikację dłużnika. 

Pozwala o dać Państwu już na tym etapie wstępny zarys prawdopodobnego przebiegu sprawy.  Dzięki takiej analizie łatwiej podejmują decyzję na temat podjęcia konkretnych. Często uzyskane informacje dają jaskrawy obraz faktycznej sytuacji dłużnika.  Czynności weryfikacyjne odbywają się przy zastosowaniu naszych baz informacyjnych , rejestrów dłużników  , baz KRS oraz innych autorskich rozwiązań. Po wykonaniu analizy  przedstawimy Państwu jej wynik  oraz sugestie i  zakres postępowania w danej sprawie. Do analizy kluczowe będą informacje lub dokumenty. W przypadku spraw:

 PODMIOTY GOSPODARCZE [ WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ]

proszę o wskazanie:

 • NIP kontrahenta
 • Łączna kwota zobowiązania bez odsetek 
 • Termin płatności najstarszej faktury  
 • Państwa NIP  i  kontakt: [  telefon ,   e-mail ] 

 OSÓB FIZYCZNYCH / ROSZCZENIA PRWYATNE  

Niezbędne będzie przesłanie dokumentów i informacji:

 • Umowa , weksel lub inny dokument potwierdzający wierzytelność.
 • Łączna kwota zobowiązania bez odsetek
 • Podanie terminu wymagalności roszczenia
 • Pomocny będzie adres zamieszkania i PESEL dłużnika
 • Państwa dane do  kontaktu: [  telefon ,   e-mail ] 

 PO BEZSKUTECZNEJ EGZEKUCJI KOMORNICZEJ

 • Łączna kwota zobowiązania bez odsetek 
 • Kopia orzeczenia sądowego  [ nakazu zapłaty / wyroku Sądu
 • Kopie pism komornika [  postanowienie o umorzeniu , wysłuchanie przed umorzeniem
 • Państwa NIP  i  kontakt: [  telefon ,   e-mail ] 
 

Zapytanie można  przesłać: dopisując w temacie ” DO BEZPŁATNEJ ANALIZY”
mailem na adres: biuro@windykacja.warszawa.pl
faxem: 062 76-7­6-9­68


Proszę pamiętać aby podać swój nr telefonu abyśmy mogli oddzwonić. 


 

INFORMACJA : 534-999-995

Email: biuro@windykacja.warszawa.pl

BEZPŁATNA ANALIZA SPRAWY

Prosimy o pozostawienie wiadomości - oddzwonimy niezwłocznie.

KONTAKT